Wednesday, July 01, 2009

抱緊眼前人

大鬧廣昌隆主題曲


大鬧廣昌隆是林家棟飾演的許大廣與由周海媚飾演小芙蓉的故事。

許大廣是一名在廣昌隆當苦力的普通職員,因長相與廣昌隆死去的三老闆陸運廣相似而被二老闆關照。許大廣在機緣巧合下拾得一紙傘,更發現一隻女鬼長年寄居於紙傘內。女鬼小芙蓉心地善良,長年寄住傘內只為找回失散多年的三哥,其丈夫陸運廣。小芙蓉利用電台講鬼故企圖尋回三哥,但卻並不成功,卻遇上好心人車達夫。

許大廣青梅竹馬的女友倀雞英因妒忌大廣與小芙蓉日漸親密,而用極難聽的說話將小芙蓉趕走。大廣追出尋找小芙蓉時被雷電擊中。這一次雷擊卻讓大廣想起以往小芙蓉與陸運廣相處時的種種。大廣與小芙蓉開始尋找殺死三哥的兇手,起初大家懷疑是因得不到三哥而妒忌的丹鳳。後來卻發覺原來是兄弟陸運昌的所為。

陸運昌因怕大廣和小芙蓉查出真相,找來天靈大師對之加害。而當年曾受恩於小芙蓉的盲婆(羅蘭飾)則運用其通靈力與天靈激鬥。大廣和小芙蓉終能討回公道。

大廣最終與倀雞英結婚並一起生活至終老。一次,大廣與倀雞英一起同遊公園,倀雞英離開去買東西時,大廣在模糊之間彷彿再次見到小芙蓉的身影。原來這是大廣將要離開人世時,看到小芙蓉在遠方等候他。

source: zh.wikipedia.org

No comments:

linkwithin