Sunday, September 27, 2009

我要怎麽知道你愛我如果我們永遠不說

唐文龍


個人專輯
1994年 唐文龍同名專輯
1995年 你知道你對我多重要(國語)
1995年 我要怎麼知道你愛我如果我們永遠不說(國語)
1996年 透明(國語)

其他歌曲
《再高一線》(無綫電視電視劇《開心賓館》主題曲)
《火蝴蝶》(亞洲電視電視劇《火蝴蝶》主題曲) (與李彩華合唱)

No comments:

linkwithin