Wednesday, October 14, 2009

我應該

張學友


作曲:吳國敬
填詞/編曲:陳少琪

你眼蓋脫了色彩 頸巾即將鬆脫下來
我在探聽誰像親你在懷內 可是你 心不會裝載
而我知身受其害 仍然在說都不必分開
應該早已沒期待 應該心死為何仍未放開
應該不要回來任你傷害
戀甚麼愛 你精彩 我悲哀(戀甚麼愛 你高山 我深海)

盼你性格會更改 始終苦等一個未來
你諷刺我人活於五十年代 不用在 得一個身愛
常痛哭躲在門外 誰人共你正在內 傳來聲聲喝采

No comments:

linkwithin