Thursday, July 22, 2010

日本真係o物都有 - 男人的夢想游戲!

靚模們, 唔洗去書展浪費你們的青春!
如果 係曾生 + 靚模! 一定同樣未玩先興奮!不過同樣地! 就算齋穿上泳衣, 個節目都一定未出街就比o的家長小到爆!

No comments:

linkwithin