Saturday, October 02, 2010

亞洲星光大道 @ 香港同胞慶祝國慶六十一週年文藝晚會

羅力威 x 亢帥克 x 陳蕾獻唱 - 龍的傳人


無線o個的超級巨星 就好似齋企係 陳潔靈同王梓軒後面 行行企企! (唉!)


巨星 1 唔得! 係鐵一般o既事實!
就算有慣性收視, 都谷唔起!
呀爺都冇比過面佢地!
只係成班契第o向到造 陳潔靈同王梓軒 o既 Backdrop!
p.s. 點解 王梓軒 會係到? 好謎?

香港國慶文藝晚會 2010


無綫外事部副總監曾醒明承認只安排深夜時段播晚會精華片段,
除了與四大有關,還有《亞洲星光大道》歌手參與演出,
故無綫惟有剪播。

No comments:

linkwithin